Nagy-Leszkó Hédi

logopédus

A Szegedi Tudományegyetemen szereztem első diplomámat, mint gyógypedagógus. Munkámat gyógypedagógiai intézményben kezdtem, ahol értékes tapasztalatokat szereztem a tanítás területéről, majd Pedagógiai Szakszolgálatnál foglalkoztam óvodás korú gyermekek fejlesztésével. Munkám mellett szakvizsgát szereztem, majd az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán logopédia szakirányon folytattam tanulmányaimat. Az élet Veszprémbe sodort, így itt szeretném a gyermekeket hozzásegíteni a helyes beszédhez, megfelelő kommunikációhoz és az életkori szintű nyelvi képességek kibontakoztatásához.

A foglalkozásokat a gyermekek egyéni képességeihez igazítom és játékba ágyazott feladatokkal teszem számukra élvezetessé a fejlesztést.

Gyógypedagógus- logopédia szakirányon, tanulásban akadályozottak szakirányon, értelmileg akadályozottak szakirányon

  • nyelvi késés terápiája
  • artikulációs zavarok terápiája
  • GMP – Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése
  • dadogás terápiája
  • diszlexia-, diszgráfia-, diszkalkulia terápia

Csodaszarvas Képességfejlesztő Központ
Veszprém, Eötvös Károly utca 4.

Az utcában ingyenes parkolásra van lehetőség.

Az órák anyagait egy logopédiai (A4-es) füzetben vezetjük.

  • Logopédiai vizsgálat: 6.000 Ft
  • Egyéni logopédiai fejlesztés: 5.500 Ft/óra
  • Csoportos logopédiai fejlesztés: 3.500/fő/óra

Várlak szeretettel!