1. Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató a VESZKONT Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) www.balatonigyerekek.hu oldalon végzett adatkezelési gyakorlatáról nyújt tájékoztatást az érintettek részére az egyes adatkezelési célok figyelembe vételével.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató az abban foglalt adatkezelésekkel kapcsolatos gyakorlatot a valóságnak megfelelően mutatja be.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint egyéb, a honlap üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével készült.

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adataira vonatkozik.

A jelen adatkezelési tájékoztatóra, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó, releváns jogszabályok felsorolását a melléklet tartalmazza.

A jelen adatkezelési tájékoztató letölthető IDE kattintva vagy az alábbi webcímnek a böngészősorába történő beillesztésével: www.balatonigyerekek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Paloznak, 2021. november 15.

                                                                                              VESZKONT Kft.

2. Fogalmak

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 4. cikkében foglalt fogalommeghatározásoknak. A fogalommeghatározások elérhetők a következő linken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e1459-1-1

3. Az adatkezelő

Az adatkezelő személye és adatai:
⦁ elnevezése: VESZKONT Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
⦁ székhelye: 8229 Paloznak, Tódi utca 2.
⦁ cégjegyzékszáma: 19-09-504957
⦁ adószáma: 11855811-1-19
⦁ e-mail: info@vilton.hu
⦁ telefon: +36 30 22 44 357
⦁ honlap: www.balatonigyerekek.hu

4. Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) személye és adatai:
⦁ elnevezése: Websupport Magyarország Kft.
⦁ székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
⦁ cégjegyzékszáma: 01-09-381419
⦁ adószáma: 25138205-2-41
⦁ e-mail:  info@mhosting.hu
⦁ telefon: +36 1 700 2323
⦁ honlap: www.mhosting.hu
⦁ adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

5. Adatkezelések

5.1 Sütik (cookie-k) használata a honlapon
Oldalunk meglátogatásakor honlapunk rövid adatfájlokat („cookie” vagy „süti”) helyez el az Ön által a böngészésre használt eszközön. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy az Ön által használt böngészőeszköz, valamint honlapunk közötti kapcsolat létesítésekor az eszközt honlapunk felismerje.
Az általunk alkalmazott sütik típusai szerint lehetnek:
     5.1.1 statisztikai célúak, amelyek abban segítenek számunkra, megértsük, látogatóink miként lépnek kapcsolatba a honlapunkkal,
     5.1.2 hirdetési célúak, mely az böngésző személyinternetezési szokásairól gyűjtenek adatokat azért, hogy részére személyre szabott reklámokat jelenítsünk meg,
     5.1.3 ideiglenesek, mikor a sütit a honlapunk csak egy munkamenet idejéig helyezi el és annak befejezésével a süti törlődik,
     5.1.4 hosszabb ideig fennállók, amelyek az Ön által használt böngészőeszközön maradnak, amíg Ön azokat le nem törli, vagy az élettartama véget nem ér.

Az általunk alkalmazott sütik:

Cookie megnevezése
Származása
Típusa
Célja
Élettartama
_ga
balatonigyerekek.hu
statisztikai célú
weboldal működés és használat elemzése
2 év
_ga # (Google Analytics)
balatonigyerekek.hu
statisztikai célú
weboldal működés és használat elemzése
2 év
_gid (Google Analytics)
balatonigyerekek.hu
statisztikai célú
weboldal működés és használat elemzése
1 nap
_gat (Google Analytics)
balatonigyerekek.hu
statisztikai célú
weboldal működés és használat elemzése
1 nap
ads/ga-audiences
google.com
hirdetési célú
Remarketing célú hirdetések megjelenése azon felhasználók számára, akik nagy valószínűséggel konvertálnak az oldalon.
munkamenetig

Az adatkezelés jogalapja a természetes személy hozzájárulása; erről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja rendelkezik.

Ha Ön nem járul hozzá a sütik alkalmazásához, akkor ezek letiltásával bizonyos funkciók nem érhetők el oldalunkon. A sütik törlésének mikéntjéről az alábbi oldalakon tájékozódhat a népszerűbb böngészők szerint:
⦁ Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
⦁ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
⦁ Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
⦁ Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
⦁ Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

5.2 Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül
A honlapon keresztül Önnek lehetősége van üzenetet küldeni a részünkre az info@balatonigyerekek.hu e-mail címen, vagy az erre rendszeresített űrlapon. Ebben az esetben a személyes adatok kezelése az alábbiak szerint történik:

A kezelt személyes adatok köre
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, üzenet, valamint a szabadon megadott további információk, dokumentumok
Az adatkezelés célja
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja
⦁ Nem természetes személy kapcsolattartója esetén az adatkezelő szolgáltatásai nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke; erről a GDPR 6. cikk (1) f) pontja rendelkezik.
⦁ Természetes személy kapcsolatfelvétele vagy kapcsolattartása esetén a természetes személy hozzájárulása; erről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja rendelkezik.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, vagy a törlési kötelezettség megvalósulásáig kezeli (törléshez való jog vagy tiltakozáshoz való jog gyakorlása). Hozzájáruláson alapuló kapcsolatfelvétel esetén – ha nem jön létre szerződéses kapcsolat – legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 90. napig.
Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?
⦁ az Adatkezelő, valamint
⦁ a Tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó
Érintetti jogok
hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz való jogok, valamint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a tiltakozás joga

5.3 Kapcsolatfelvétel adatbekérő űrlap segítségével
Amennyiben fejlesztő szakemberként együttműködés kezdeményezése céljából kapcsolatfelvételi adatbekérő lapunkat kitölti, úgy személyes adatait a jelen pont szerinti kezeljük:

A kezelt személyes adatok köre
vezetéknév, keresztnév, titulus, bemutatkozás, végzettség, fejlesztési területek, mottó, a fejlesztés helyszíne és feltételei, telefonszám, e-mail cím, honlap elérhetősége, Facebook oldal elérhetősége, LinkedIn oldal elérhetősége, Youtube csatorna elérhetősége, fotó, valamint szabadon megadott további információk, dokumentumok
Az adatkezelés célja
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja
⦁ Nem természetes személy kapcsolattartója esetén az adatkezelő szolgáltatásai nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke; erről a GDPR 6. cikk (1) f) pontja rendelkezik.
⦁ Természetes személy kapcsolatfelvétele vagy kapcsolattartása esetén a természetes személy hozzájárulása; erről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja rendelkezik.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, vagy a törlési kötelezettség megvalósulásáig kezeli (törléshez való jog vagy tiltakozáshoz való jog gyakorlása). Hozzájáruláson alapuló kapcsolatfelvétel esetén – ha nem jön létre szerződéses kapcsolat – legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 90. napig.
Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?
⦁ az Adatkezelő, valamint
⦁ a Tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó
Érintetti jogok
hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz való jogok, valamint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a tiltakozás joga

5.4 Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak adatkezelése
A szerződés teljesítésében kapcsolattartóként résztvevő, az Adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

A kezelt személyes adatok köre
vezetéknév, keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, beosztás
Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő szolgáltatásai nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke; erről a GDPR 6. cikk (1) f) pontja rendelkezik.
Az adatkezelés időtartama
A szerződés fennállása alatt, valamint a számviteli bizonylatokhoz tartozó személyes adatokat – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) alapján – a számviteli törvény szerint, a szerződés megszűnését követő 8 évig.
Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?
⦁ az Adatkezelő, valamint
⦁ a Tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó
Érintetti jogok
hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz való jogok, tiltakozás joga

5.5 Hírlevélküldés
Abban az esetben, ha Ön hírlevél küldéséhez hozzájárult, az alábbiak szerint kezeljük személyes adatait:

A kezelt személyes adatok köre
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés célja
tájékoztatás a honlap tartalmával összefüggő hírekről, rendezvényekről, fejlesztésekről
Az adatkezelés jogalapja
Természetes személy hozzájárulása; erről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja rendelkezik.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, legfeljebb azonban a törlési kötelezettség megvalósulásáig kezeli (törléshez való jog vagy tiltakozáshoz való jog gyakorlása).
Érintetti jogok
hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához való jogok

5.6 Facebook és Instagram oldal adatkezelése, valamint adatkezelés a Facebook Messenger alkalmazásban
https://www.facebook.com/balatonigyerekek/ Facebook oldalon, valamint a https://www.instagram.com/balatonigyerekek/ Instagram oldalon az érintettek üzeneteket küldhetnek kommenteket közölhetnek részünkre, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

A kezelt személyes adatok köre
Azok a személyes adatok, amelyeket az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Facebook oldalt bekövette avagy kedvelte.
Az adatkezelés célja
Kapcsolatfelvétellel összefüggő vagy egyéb kérdések megválaszolása, tájékoztatás a honlap tartalmával összefüggő hírekről, rendezvényekről, fejlesztésekről, és - ha Facebook/Instagram oldalunkat bekövette vagy kedvelte - a Facebook/Instagram oldalunknak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés jogalapja
Természetes személy hozzájárulása; erről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja rendelkezik.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, legfeljebb azonban a törlési kötelezettség megvalósulásáig kezeli (törléshez való jog vagy tiltakozáshoz való jog gyakorlása).
Érintetti jogok
hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához való jogok

Felhívjuk figyelmét, hogy a Facebook és az Instagram maga is kezel személyes adatokat. Erről a Facebook és Instagram adatkezelési szabályzatából tájékozódhat.

6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést és nem végez profilalkotást, továbbá nem továbbít személyes adatokat az EGT térségen kívüli államba.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő a személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a biztonságról hálózati és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozói informatikai rendszere védett a számítógépes csalás, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
Az érintettek magánszférájának védelmét biztosító technikai intézkedések többek között:
Külső tárhelyszolgáltató biztosítja honlapunk tárhelyét, ennek keretében a tárhelyszolgáltató garantálja a személyes adatoknak a GDPR-nak megfelelő kezelését. Az Adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített, dedikált szerverén, védetten és zártan található. Folyamatos vírusvédelem biztosítjuk informatikai rendszereink vírusmentességét. Tűzfallal felügyeljük és szabályozzuk a bejövő és kimenő hálózati forgalmat előre meghatározott biztonsági szabályok alapján. Naplózási tevékenységet végzünk, mely alapján utólagosan is feltárhatók a honlapot, illetve az informatikai rendszert ért támadások, rekonstruálhatók az események. Titkosított adatkapcsolatot (VPN) használunk az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz való külső elérések során. Mindent megteszünk továbbá azért, hogy informatikai eszközeink, valamint szoftvereink mindig megfeleljenek az informatikai piacon elfogadott, megbízható technológiának.
E megoldásokkal a szervereken tárolt személyes adatok informatikai biztonsága garantálható és mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.
Az Adatkezelő a személyes adatokat saját informatikai rendszerében a székhelyén és a telephelyén és tárhelyszolgáltatójánál őrzi.
Az érintettek magánszférájának védelmét biztosító szervezési intézkedés továbbá, hogy az Adatkezelő informatikai rendszereihez való hozzáférés csak személyhez köthető jogosultsággal lehetséges, és minden hozzáféréssel rendelkező személy csak feladatainak elvégzéséhez szükséges mértékig és ideig rendelkezik a személyes adatokhoz hozzáféréssel.

8. Érintetti jogok

E pont tájékoztatást tartalmaz az érintetti jogokról. E jogokat az érintett bármikor érvényesítheti az adatkezelővel szemben. A jogok érvényesítésére szóban, írásban vagy e-mailben is lehetőség van.
Felhívom figyelmét, hogy az adatkezelések jogalapjától függően, nem minden érintetti jog gyakorolható minden esetben.

8.1 Hozzájárulás visszavonása
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglalt, hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a hozzájárulás indokolás nélkül, bármikor visszavonható. Ebben az esetben az adatkezelő a továbbiakban nem végez az érintett adatokkal adatkezelést, hanem törli azokat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelésnek a hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerűségét.

8.2 Hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy megerősítését kérje azt, hogy az adatkezelő kezeli-e a személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult arra is, hogy személyes adatai másolatát igényelje. E másolatot az adatkezelő ingyenesen, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF vagy XML) vagy annak nyomtatott formájában papír alapon is az érintett rendelkezésére bocsátja.

8.3 Helyesbítés
Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok pontosítását vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az adatkezelő kérheti a pontatlanság vagy hiányosság igazolását. Mindaddig, amíg a pontatlanság vagy hiányosság nem kerül igazolásra, az adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését és a további adatkezelési műveleteket ideiglenesen felfüggeszti.

8.4 Törlés
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, ha az érintett úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése nem jogszerűen történik, vagy az adatkezelőnek a személyes adok kezelésére a továbbiakban nincs szüksége. Az adatkezelő törli a személyes adatokat, ha ezirányú kötelezettsége fennáll.

8.5 Adatkezelés korlátozása
Az érintett kérheti a személyes adatainak az adatkezelő által történő kezelésének korlátozását, ha
     ⦁ az érintett úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése nem jogszerűen történik, vagy
     ⦁ az adatkezelőnek a személyes adatok kezelésére a továbbiakban nincs szüksége, és az érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez vagy érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy tiltakozási jogát gyakorolja, az adatkezelő annyi ideig korlátozza a személyes adatok kezelését, amíg a személyes adatok ellenőrzése megtörténhet, illetve megállapítható, hogy fennáll-e olyan kényszerítő jogos indok, amely a személyes adatok kezelésének folytatását szükségessé teszi.
A korlátozás ideje alatt az adatkezelő nem végez adatkezelést a személyes adatokon, kivéve:
     ⦁ a személyes adatok tárolását
     ⦁ az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához
     ⦁ az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, vagy
     ⦁ az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.
Ha a korlátozás ideje alatt a fentiekkel összhangban sor kerül adatkezelésre, az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

8.6 Adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (Pdf vagy XML) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul.

8.7 Tiltakozás
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Joggyakorlás az érintett halálát követően
Az érintett halálát követő öt éven belül a tiltakozáshoz való jogot, a helyesbítéshez való jogot, a törléshez való jogot, a hozzáféréshez való jogot és az adatkezelés korlátozásához való jogot az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ennek hiányában a tiltakozáshoz való jogot, a helyesbítéshez való jogot, a törléshez való jogot és az adatkezelés korlátozásához való jogot az érintett közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) is gyakorolhatja.
Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és adott esetben esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

9. Jogorvoslat

Ha az érintett úgy gondolja, hogy az adatkezelő jogszabálysértő módon kezelte a személyes adatait, megsértette a hatályos adatvédelmi jogszabályokat, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)
Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén az érintett bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a www.birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

10. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató 2021. november 15. napjától hatályos visszavonásig. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatására.

Paloznak, 2021.11.15.

 

Melléklet

A jelen adatkezelési tájékoztatóra, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok
⦁ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
⦁ a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).
⦁ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
⦁ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
⦁ az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Adatkezelési tájékoztató